Juku-Peedu logo
Mis need veel on?
EDETABELID ORIENTEERUMISES - MIS NEED VEEL ON?
Orienteerumisspordi üheks vooruseks on see, et võid rahulikult, omaette, metsas toimetada. Vastupidiselt staadioni- või saalispordile pole kellegi teise asi, mis sa seal teed. Võid orienteerumislollusi teha ja ära väsides veidikeseks kännule istuda. Voorusel on aga ka miinus. Orienteerumine muutus ainult orienteerujate eneste asjaks. Ala publiku ette toomiseks mõeldi läinud sajandi viimasel kümnendil välja nn pargi-orienteerumine, kus 2-3 km pikksused rajad kulgevad asulate ümbruses ja kohati päris sees ning on suuremas osas pealtvaatajatele jälgitavad. Sündis täiesti uus ala - orienteerumissprint. 2001.a. selgitati juba esimesed orienteerumissprindi maailmameistrid.
Umbes samal ajal pargiorienteerumisega tehti katse veel üheks uuenduseks. Analoogiliselt sellise kuningliku alaga nagu maratonijooks taheti hakata fikseerima tippmarke ka orienteerumises. Ainult et etaloniks võeti 1- kilomeetrine orienteerumisrada. Loomulikult ei ole tingimused erinevatel maastikel ühesugused. Ometi mingi võrdlemisvõimalus on. Päris hea on teada, kui kiirelt Sixten või Tiit selle o-kilomeetri läbi tormasid. Ja kui kiirelt me ise hetkel jäksame?
Ka Valgas ja Karulas on tehtud taolisi katseid. Juku-Peedu käsutuses on kõik teadaolevad Valgamaal toimunud orienteerumiskilomeetrite ja -miilide tulemused. Ja miks mitte neid ka edetabeleiks seada?
Teine on lugu Jaan Lattiku mälestusjooksudega ja -kõndidega "Teejuht". Need toimuvad 1999. aastast ühel ja samal rajal Mäkiste talu teeots - Karula kirik küll teate- küll soolojooksuna. Ka nende jooksude tulemused on Juku-Peedul olemas ja edetabeliks pandud.
* Valgamaa orienteerumiskilomeetri EDETABEL seisuga 01.01.2012
* Valgamaa orienteerumismiili EDETABEL seisuga 01.01.2012
* Jaan Lattiku mälestusjooksude Teejuht edetabelid:
   Soolojooksjad seisuga 19.10.2012,   Teatejooksjad seisuga 19 10. 2012
Silla talu, Lüllemäe küla, 68116 Valgamaa    e-post: toivokotov@hot.ee